1. – 3. 9. 2017
ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA
MENUMENU

Propozice závodu


1. STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

Adidas – Continental Beskydská sedmička (dále jen B7) – je extrémní přechod Beskyd Javorový – Javorník a má statut Otevřeného Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic (dále jen M ČR)

 

2. POŘADATEL

Závod B7 pořádá SK K2 z.s., IČO: 22691600, sídlo: Palkovice 158, Palkovice pod křídly České asociace extrémních sportů (dále jen ČAES).

 

3. DATUM KONÁNÍ

1. – 3. září 2017

 

4. MÍSTO AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ

Frenštát pod Radhoštěm, pátek 1. září 2017 od 12 do 21 hod, ZŠ Tyršova 913

 

5. MÍSTO STARTU

Třinec, Náměstí Svobody, pátek 1. září 2017 ve 22 hod

 

6. CÍL

Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru, sobota 2. září až neděle 3. září 2017

 

7. KATEGORIE

7a) tým je dvojice nebo trojice závodníků libovolně složen dle pohlaví a věku a výkonnosti, přičemž všichni členové v týmu musí být plnoletí (v den startu závodu tj. 2. září 2017 musí mít účastník 18 let);
7b) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:

a) základní kategorie LONG nebo SHORT
b) věková kategorie do 35 let, od 35 do 50 let, nad 50 let (týmy se řadí do své věkové kategorie podle nejstaršího člena v týmu s datem narození, a to k datu startu přesně);
c) složení týmu dle pohlaví – MUŽI, ŽENY, MIX

7c) kategorie LONG je vyhlášena jako Otevřené M ČR v horském maratonu dvojic a je povinná pro sportovce, kteří jsou registrováni ve sportovních klubech a svazech;
7d) kategorie SHORT je určena pro ostatní sportovní nadšence. Závodníci, kteří se přihlásí do kategorie SHORT nesmí být registrováni v žádných sportovních klubech a svazech (viz. bod 7c) a jejich výkonnost by měla této kategorii čestně odpovídat (např. pokud se závodník účastní pravidelně vytrvalostních závodů, trialových běhů a podobných výkonnostních soutěží s výraznějšími výsledky, předpokládá se jeho registrace do kategorie LONG, kde měří své síly se sobě rovnými dle nepsaných pravidel fair-play);
7e) všichni dekorovaní medailisti v kategorii SHORT, stejně jako všichni závodníci, kteří v předchozím ročníku závodu B7 dokončili nezkrácenou trasu kategorie SHORT s časem pod 15 hodin včetně, se musí přihlásit do kategorie LONG (v případě, že by se v aktuálním roce chtěli registrovat do kategorie SHORT);
7f) týmy, jejichž členem je závodník odpovídající podmínkám uvedených v bodě 7c) mohou startovat pouze v kategorii LONG;
7g) tříčlenné týmy mohou startovat POUZE V KATEGORII SHORT (v kategorii LONG mohou startovat pouze dvoučlenné týmy – podmínka statutu Otevřeného M ČR);

 

8. VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL

Proběhne ve Frenštátě pod Radhoštěm, na náměstí Míru v neděli 3. září 2017 od 10:30 hodin.
Během slavnostního ceremoniálu jsou vyhlašování:

8a) ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR, tedy první 3 dvojice v absolutním pořadí kategorie LONG a to bez rozdílu státní příslušnosti a pohlaví;

8b) MISTŘI ČR – tedy první 3 české týmy v absolutním pořadí kategorie LONG a to bez rozdílu pohlaví. Českým týmem se rozumí tým, kde oba členové jsou české státní příslušnosti;

8c) Vítězové jednotlivých kategorií, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie;

8d) Dekorovány budou také 3 nejrychlejší ženy závodu;

Je povinností umístěných týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.

 

9. UBYTOVÁNÍ

Je zajištěno bezplatně v tělocvičně v ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm ve vlastním vybavení (spacák, karimatka) ze soboty 2. září do neděle 3. září 2017.

10. OBČERSTVENÍ

Během závodu je pro závodníky zajištěna 2x polévka (Ostravice, Pustevny), další možnost pak na občerstvovacích stanicích během závodu. Gastrozóny budou po závodě umístěny ve Frenštátě p. R.na náměstí Míru a u ZŠ Tyršova.

 

11. REGISTRACE DO ZÁVODU

11a) hlavní registrace do závodu probíhá v období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017. Závodník registrovaný v tomto období má nárok na závodní tričko v rámci startovného. V případě, že po uplynutí této doby budou k dispozici volná místa, může pořadatel vyhlásit druhou vlnu registrací, a to v termínu od 1. 6. 2017 do 20. 8. 2017. Ve druhé vlně nemá závodník nárok na závodní tričko;

11b) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.beskydskasedmicka.cz nebo pomocí
registračního formuláře na stránkách www.safrandetem.cz, www.centrumbazalka.cz, www.pecovatelstvi-dotek.cz, www.kanka.info a www.csstauturie.sk v rámci podpory neziskových organizací pečujících nejen o zdravotně postižené děti (více informací o podpoře těchto neziskových organizací najdete na webu www.kazdymetrpomaha.cz );

11c) Registrační formuláře se spustí 1. 1. 2017 v 0:00 hodin a vypnou se po vyčerpání celkového limitu 3000 závodníků, který je rozdělen takto:

a) STANDARDNÍ REGISTRACE – 1350 míst

b) registrace v rámci podpory neziskových organizací:

ŠAFRÁN DĚTEM 300 míst

CENTRUM BAZALKA 300 míst

PEČOVATELSTVÍ DOTEK 300 míst

KAŇKA 300 míst

TAU TURIE 300 míst

c) zbývající místa jsou vyhrazena pro PŘEDPLACENÉ REGISTRACE, které byly prodány v rámci emise VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH CERTIFIKÁTŮ.

11d) vypnutí registračních formulářů probíhá nezávisle pro každou variantu registrace zvlášť. Tedy, pokud dojde k vyčerpání limitu pro standardní registraci, ale budou ještě volná místa v rámci podpory neziskových organizací, pak bude možné se do závodu přihlásit pouze přes formuláře, které jsou umístěny na uvedených stránkách organizací (viz. 11b)

11e) Startovné do závodu ADIDAS – CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2017:

a) STANDARDNÍ REGISTRACE přes registrační formulář na stránce www.beskydskasedmicka.cz v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 stojí 890,- Kč/osoba;

b) REGISTRACE V RÁMCI PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (viz. bod 11c/b) v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 v ceně 1200,- Kč/osoba;

c) Startovné v období od 1. 6. 2017 do 20. 8. 2017 (druhá vlna registrace bez nároku na tričko) je o 100,- Kč vyšší;

11f) registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, tj. po spárování variabilního symbolu platby s rodným číslem kapitána týmu. (v seznamu registrací – pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO);

11g) lhůta pro zaplacení startovného v prvním období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 je přesně 30 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 1 měsíce, (když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení);

11h) lhůta pro zaplacení startovného v období od 1. 6. 2017 do 20. 8. 2017 je přesně 5 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 5 dnů, (když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení);

11i) každý zájemce o účast v závodě má v daném období celkem 3 pokusy o registraci do závodu;

11j) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. předčasné naplnění limitu závodníků, zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);

11k) zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým, k čemuž slouží především kategorie PRODÁM/KOUPÍM v diskusním fóru závodu B7;

11l) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

 

12. REGISTRACE POMOCÍ VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH KÓDŮ

12a) registrace probíhá zadáním kódu, který je uveden na certifikátu, který bylo možno zakoupit v rámci vánočního prodeje. Tento kód je nutné zadat do příslušného pole v registračním formuláři na stránce www.beskydskasedmicka.cz ;

12b) držitel dárkového certifikátu má předplaceny a rezervovány 2 startovní místa (pro dvě osoby). Po provedení registrace za použití dárkového kódu se tým uloží rovnou jako zaplacený a svítí ve startovní listině zeleně;

12c) v případě, že držitel dárkového certifikátu chce zaregistrovat 3členný tým, pak se mu po vyplnění registračního formuláře za použití dárkového kódu vygeneruje žádost o doplatek startovného za třetího člena týmu. Takto registrovaný tým až do spárování platby za třetího člena nebude ve startovní listině označen jako zaplacený (zelené označení);

12d) registrace třetího člena týmu NENÍ dárkovým certifikátem garantována a v případě, že bude limit závodu vyčerpán, bude držiteli certifikátu umožněna pouze registrace předplacených míst;

12e) držitel dárkového certifikátu může provést registraci do závodu kdykoliv v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 (první vlna s nárokem na tričko). Registraci může provést i v případě, že bude již registrační formulář vypnut z důvodu naplnění limitu závodu. V případě vypnutí registračního formuláře bude ponechána možnost registrace pomocí dárkového kódu;

12f) kód z dárkového certifikátu lze použít pro registraci pouze jednou. V případě nestandardních situací kontaktujte registrační oddělení;

 

13. ZMĚNY V REGISTRACÍCH

13a) všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, mohou provádět změny v registraci týmu. Tyto změny jsou prováděny samoobslužně pomocí změnových formulářů na internetových stránkách závodu. Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího člena v týmu

b) chci přidat třetího člena do týmu

c) chci smazat třetího člena z týmu

d) chci přeřadit tým do jiné kategorie;

13b) všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je nutné tuto změnu řešit s pořadateli, a to na kontaktním e-mailu registrace@beskydskasedmicka.cz, stejně jako případné nestandardní situace;

13c) v případě prodeje týmu (registrace v závodě), musí nový tým, který registraci od někoho kupuje, spolu s původním kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na registrace@beskydskasedmicka.cz a po ověření jejich vzájemné vůle prodat/koupit provedeme patřičnou změnu v registraci.

13d) v termínu od 21. 8. 2017 do startu závodu jsou veškeré změny v registracích provedeny pouze PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200,- Kč a to za každou provedenou změnu. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově; Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

13e) termín pro změny velikostí triček, na které mají závodníci v rámci první registrační vlny nárok je do 31. 5. 2017. Po tomto datu již nebude možné změnit velikost trička ani v případě, že dojde ke změně člena týmu, dokoupení třetího člena týmu (pokud v té době budou ještě volná místa) nebo v případě prodeje celého týmu.