www.continental.cz
HLAVNÍ STRÁNKA          VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2013          FOTOGALERIE 2013          INFORMAČNÍ SERVIS / MÉDIA
► KAŽDÝ METR POMÁHÁ     ► PROPOZICE ZÁVODU / PRAVIDLA     ► STARTOVNÍ LISTINA

VÍTĚZOVÉ MČR 2013

1.MÍSTO
179 - SALOMON-SUUNTO / LEKI
ŠTRYNCL PAVEL
BALATKA JAROSLAV

ČAS VÍTĚZE: 11:49:14

2.MÍSTO
130 - ADIDAS OUTDOOR / SLS3
CYPRA ZBYNĚK
VABROUŠEK PETR
ČAS: 11:52:19

3.MÍSTO
372 - ADIDAS / ELVAC - CONTINENTAL
ČELADNÍK MICHAL
ŠILAR FILIP
ČAS: 12:20:41 

TERMÍN ZÁVODU

6.- 8. 9. 2013

UPOUTÁVKY 2013

BESKYDSKÁ SEDMIČKA - 2013


BESKYDSKÁ SEDMIČKA - 2012

KONTAKT NA ORGANIZAČNÍ TEAM:


Pořadatel akce
SK K2 o.s., Libor Uher
Česká asociace extrémních
sportů - ČAES


VEDENÍ ZÁVODU


Libor Uher

ředitel závodu
libor@beskydskasedmicka.cz

 

Tomáš Janeček
propagace, video, web, registrace
+420 777 712 747
tomas@beskydskasedmicka.cz
registrace@beskydskasedmicka.cz


Klára Maštalířová
hlavní rozhodčí
klara@beskydskasedmicka.cz

 

Jana Matějíková
presscentrum
+420 602 936 634
info@beskydskasedmicka.cz

 
Marian Žárský
kulturní program Frenštát
marian@beskydskasedmicka.cz


Martina Filipová

organizační tým B7
martina@beskydskasedmicka.cz 

ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2013
PRAVIDLA A PROPOZICE ZÁVODU ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2013

Adidas - Continental Beskydská sedmička (dále jen B7) – je eXtrémní přechod Beskyd Javorový - Javorník a Mistrovství České Republiky v horském maratonu dvojic (dále jen M ČR). Závod B7 pořádá SK K2 o.s., IČO: 22691600, sídlo: Palkovice 158, Palkovice pod křídly České asociace eXtrémních sportů (dále jen ČAES).

PRAVIDLA ZÁVODU / STARTOVNÍ PODMÍNKY

ZÁVODNÍCI - ÚČASTNÍCI ZÁVODU

1a) B7 je eXtrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let a v jednom týmu musí být vždy min. 1 osoba starší 18 let, která přebírá plnou odpovědnost za nezletilého závodníka (osoba mladší 18 let musí předložit písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce)

1b) Týmy si samy a čestně zvolí svou kategorii dle pohlaví, věku a výkonnosti. Kategorie 
SPORT (M ČR) nebo HOBBY (kat. SPORT je naprosto volná, free kategorie určena všem lidem, hobíkům a povinná registrovaným sportovcům v klubech a svazech vedenými pod ČSTV jako je Adventure Race, MTB, Cyklistika, Triatlon, Orientační Běh, Atletika, Gymnastika, Plavání, Hokej, Fotbal, Ragby, Florbal, Házená, Košíková, Veslovaní, Kulturistika a jiné, kategorie HOBBY je zakázána registrovaným sportovcům a určena široké sportovní a laické veřejnosti bez registrace v oddílech a tato kategorie není řazena pod MČR)

1c) Trojčlenná jakož i dvojčlenná hlídka může startovat pouze v kategorii HOBBY, kategorie SPORT je pouze pro dvoučlenné týmy z důvodu regulérnosti sportovní soutěže a vyhlášení mistrovského titulu, převzetí trofejí a finanční odměny atd. (podmínka statutu M ČR)


1d) Ú
častník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!)

b) je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

c) je si vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, 
pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených (úschovna zavazadel ve Frenštátě pod Radhoštěm).

e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži. 

f) byl důkladně poučen o průběhu závodů a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před soutěží), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže.

g) byl 
pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených.

h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním 

i) 
startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.

j) 
souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

k) bere 
na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.

l) souhlasí 
s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámcí své osoby, sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.


1e) 
Závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO, která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR)
VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL ZDE

1f) Závodník nesmí přijmout a poskytnout cizí pomoc, jinak bude diskvalifikován. Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením, a to se kterým odstartoval. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!!


1g) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play


1h) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, či psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

1i) Každý závodník má právo na bezplatný nocleh a úschovnu zavazadel v BC Frenštát p. R. (karimatka, spacák, nahradní oblečení).


TÝMY - REGISTRACE - AKREDITACE


2a) Tým je dvojice nebo trojice závodníků libovolně složena dle pohlaví, věku a výkonnosti, s minimálně jednou plnoletou osobou, která je vždy kapitán týmu


2b)
Věkové kategorie hlídek jsou: do 40 let, od 40 do 50 let, nad 50 let a 
hlídka se řadí do své věkové kategorie podle nejstaršího člena v týmu s datem narození k datu startu přesně


2c)
Kategorie se dále člení podle pohlaví – muži, ženy, mix 
(hlídka se řadí dle pohlaví podle vzhledu a data operace přesně :-))


2d)
Týmy kategorie HOBBY se mohou rozhodnout pro absolvování celé trasy kategorie SPORT. Pokud se tak rozhodnou až po provedení akreditace a po odstartování závodu, je to pouze jejich rozhodnutí a na výsledky to nebude mít žádný vliv. Tyto týmy pak budou řazeny ve své kategorii podle cílového času a budou jim započítány pouze kontroly kategorie HOBBY. Může se tedy stát, že budou na horším místě než tým, který šel předepsanou trasu HOBBY i když absolvovali celou trasu SPORT. Přesunování mezi kategoriemi v průběhu závodu není možné. Každý tým by měl tedy pečlivě zvážit, kolik má natrénováno, na co se cítí, se kterými soupeři se chce porovnávat a podle toho zvolit patřičnou kategorii. 

2e) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.beskydskasedmicka.cz, kteří mají řádně zaplacené startovné, jsou označení identifikátory závodu B7, tj. registrovaný ID čip s barevným náramkem, startovní číslo na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné). Pokud během akreditace bude změněn tým z dvoučlenného na tříčlenný (např. rozpadem jiného dvoučlenného týmu) a nebude k dispozici startovní číslo pro třetího člena týmu, pořadatel v tomto případě udělí výjimku a tento člen nemusí být startovním číslem označen. 


2f) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým, 
k čemuž slouží především beskydská seznamka.


2g) 
Registrace probíhá v několika vlnách a to:

a) v období od 1.1.2013 do 30.6.2013 (první vlna s tričkem B7), kdy startovné stojí 695 Kč. Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby s rodným číslem kapitána týmu. (V seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO)
Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 30 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 1 měsíce. (Když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení.)
V první vlně registrace mohou toto udělat váhavci a spekulanti celkem 3x.

b) Registrace v období 1.7.2013 až 31.7.2013 (druhá vlna bez trička B7) stojí 795 Kč.
Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 14 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a uvolněné místo je automaticky poskytnuto jiným zájemcům. 
V druhé vlně registrace mohou toto udělat váhavci a spekulanti celkem 2x.

c) Registrace v období 1.8.2013 až 20.8.2013 (třetí vlna bez trička B7) stojí 895 Kč.
Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 3 dny. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta tří dnů.
V třetí vlně má tým rovněž 2 pokusy o registraci.


2h) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE
(např. naplnění limitu závodníků)

2i)
 V termínu od 1.4.2013 do 31.8.2013 můžou všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, měnit složení svého týmu. Tyto změny jsou prováděny samoobslužně pomocí změnových formulářů na internetových stránkách závodu.
Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího člena v týmu
b) chci přidat třetího člena do týmu
c) chci smazat třetího člena z týmu
d) chci přeřadit tým do jiné kategorie


2j) 
Všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , stejně jako případné nestandardní situace.

2k) V případě prodeje týmu (registrace v závodě), nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu. 

2l) V TERMÍNU OD 1.9.2013 DO STARTU ZÁVODU JSOU VEŠKERÉ ZMĚNY V REGISTRACÍCH PROVEDENY POUZE PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200,- Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově.
Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.  


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPU - ZÁVOD

3a)
Každý člen týmu musí mít po celý závodu u sebe povinnou výbavu účastníka závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové a skryté kontroly během závodu. Absence, případně nekompletnost povinné výbavy, znamená diskvalifikaci celého týmu.

3b)
Závodníci obdrží během akreditace ID čip (elektronické měřící zařízení), který bude nedílnou součástí id pásky (náramku). (každý člen týmu dostane během akreditace do závodu čipové zařízení pro elektronické měření oproti vratné záloze 300 Kč v cíli - tedy dvoučlenné týmy 2x 300,- Kč za dva čipy, tříčlenné 3x 300,- Kč za tři čipy).

3c)
Závodníci obdrží během akreditace také startovní číslo oproti vratné záloze 100,- Kč kus  (tedy dvoučlenné týmy 2x 100,- Kč za dvě čísla, tříčlenné 3x 100,- Kč za tři čísla)

3d)
Každý člen týmu musí být po celou dobu závodu identifikovatelný viditelně umístěným startovním číslem na batohu či oděvu (mimo výjimky udělené pořadatelem dle bodu 2e) a každý závodník musí mít nepoškozený identifikační pásek s přiděleným ID čipem na ruce. ID čip sundává až při přichodu do cíle, kdy ID čip předává pořadateli oproti navrácení zálohy. Závodníkovi je pak pořadatelem navrácen ID pásek (náramek) s číslem čipu. 

3e)
Závodník zodpovídá za nepoškození ID pásku a ID čipu. V případě roztržení pásku nebo ztráty ID čipu je tým diskvalifikován!

3f) Kapitán závodního týmu musí mít u sebe KARTU TÝMU! Na tuto kartu jsou zaznamenávany ruční kontroly (cvakací) na vrcholech bez elektronického měření. Karta rovněž obsahuje stravenky. 
Každý závodník má v průběhu závodu nárok na 2 polévky. Jednu polévku na Ostravici a druhou na Pustevnách. Polévky budou vydány všem členům týmu najednou oproti odstřižení stravenky z karty týmu. Pokud si tým neodebere polévku na určeném stanovišti, stravenka propadá. Nelze např. na Pustevnách nárokovat polévku z Ostravice a opačně. Karta závodníka bude mít přesně určená místa k odstřihnutí. Stravenky budou speciálně označeny. 

3g) Závodní tým, který nedonese řádně označenou KARTU TÝMU do cíle a nepředáli pořadatelům ke kontrole, bude diskvalifikován. Zároveň při ztrátě KARTY TÝMU ztrácí nárok na polévky.


3h)
Tým vychází pešky z místa startu a chce dojít co nejdál po trase B7, pokud možno až do cíle přes kontrolní vrcholy bez cizí pomoci ve stanoveném časovém limitu 30 hodin!


3i)
Rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídla a spánek si volí členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace!!


3j)
Tým může využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu (jsou doporučeny trekové hole a brufen) .


3k)
Tým v kategorii Sport nesmí použít cizí pomoc kdekoli na trati a musí dokončit závod s původním vybavením, se kterým odstartoval (boty, hole, oblečení). Podpora týmu doprovodem je povolena pouze v rámci občerstvovací stanice (vlastní jídlo, speciální pitný režim, podání speciálních léků, informace o pořadí apod.)

3l) Všechny týmy se musí na trase pohybovat společně tak, aby mezi členy týmu nevznikaly rozestupy.


3m) Všechny týmy musí projít na trase B7 všemi kontrolními stanovišti a kontrolami s elektronickým snímacím zařízením, kdy:

a) musí projít elektronicky měřenou kontrolou společně ve stejnou chvíli v maximálním rozestupu 30 sekund. Před každou kontrolou s elektronickým měřícím zařízením bude postaveno v bezpečné vzdálenosti (mimo dosah měřícího zařízení) výstražné značení, upozorňující na toto pravidlo (za tímto značením tým, jehož členové jsou od sebe vzdálení ve větším rozestupu riskuje, že měřící zařízení zaznamená čip prvního člena a druhého člena zaznamená s větším časovým odstupem)

b) týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
 
c) do výsledkové listiny je započítáván čas posledního člena týmu.

3n) Tým postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy B7 a k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzoly, kompas nebo GPS navigaci.
Trasa B7 vede přes 7 hlavních vrcholů Beskyd s výškou nad 1 km! Beskydské vrcholy jsou seřazeny takto: Malý Javorový 945m, Velký Javorový 1031m, Ropice 1082m, Travný 1203m, Lysá Hora 1324m, Smrk 1276m, Čertuv mlýn 1205m, Tanečnica 1084m, Radhošt 1129m, Velký Javorník 918m.


3o)
Je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, osel, mula, mezek, a jiné dopravní prostředky) .


3p) Je zakázána jakákoliv spolupráce týmů za účelem dojít do cíle společně a dělit se tak o získanou pozici. Toto platí pro kategorii SPORT i HOBBY. Závod je měřen elektronicky na setiny sekundy. Technicky je téměř nemožné, aby všichni členové dvou týmů měli shodný čas v cíli (rozdílný čas startu, použitá technologie měření, každý má svůj ID čip).    

3q) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků 
(náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy a podobně) .


3r)
Tým, který nestihne kontrolním stanovištěm projít v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě.


POVINNÁ VÝBAVA - DOPORUČENÁ VÝBAVA


4a) Každý závodník v týmu musí mít u sebe:

a) plně nabitý funkční telefon ve vypnutém stavu kvůli úspoře baterií a nepromokavý obal na telefon (nejlepší je kondom :-))

b) NRC alufolie (na podchlazení)

c) náhradní baterie do čelovek (nepoužívejte dobíjecí, ale kvalitní jednorázové – alkalické, někteří půjdete 2 noci)

d) náplasti na puchýře (hooodně, moc)

e) elastické obinadlo

f) analgetikum (brufen, algifen, ibalgin, tramal, atd – o volbě léku a množství užití se poraďte se svým lékařem!!!)

g) náhradní čelovka 1 kus na osobu! (tedy každý závodník musí mít 1 ks čelovku a 1ks náhradní)

h) finanční hotovost na jídlo a případný taxík

i) pytlík na odpadky

4b) Závodník nesmí věci z povinné výbavy po případném použití zahazovat a musí je mít u sebe v batohu (např. prázdné obaly od léků).

4c) Pořadateli doporučenou výbavou závodníka je:

a) vazelína a náhradní ponožky!!! Velmi důležité! 40% lidí co nedojdou do cíle je z důvodu rozedřeného rozkroku a prstů na nohou, a přitom stačí si jen dobře namazat nohy vazelínou, ostříhat nehty a máte klid. 

b) mít aktivován Roaming, neboť na hřebenech Beskyd jsou místa, kde je slabý signál českých operátorů a naskakují polské a slovenské sítě.
Dále pokud můžete volit v týmu, mějte raději kombinaci dvou operátorů (O2 + Vodafone či T-mobile, posledně jmenovaný je na tom asi nejhůře se signálem)


OSTATNÍ - PROTESTY

5a) 
Protesty se podávají za poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poplatek je při uznání protestu vrácen. 

5b) Protest lze oficiálně podat do 60 minut po skončení závodu (tedy po uplynutí 30 hodin od startu závodu)

5c) V případě zamítnutí protestu (neoprávněný protest) se poplatek 200,- Kč nevrací

5d) Lhůta pro vyjádření k protestu je 1 hodina od podání 


VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES 

 

 
GENERÁLNÍ PARTNEŘIadidas


1511


PARTNEŘI

Frenštát pod Radhoštěm


I styleemosGB BATTERIESLEKIAuthor


Nutrend


Nutrend

radegast

 

IBS
www.rajpneu.czFrýdek-Místek


Obec Palkovice


Obec Ostravice

Opavanet


CAESŠkola - Frenštát pod Radhoštěm

Nutrend


SK Valašské království
In agencyKLUB ČESKÝCH TURISTŮ


Mapy Shokart

netbox
zeleny pazit