facebook

PROPOZICE ZÁVODU

PRAVIDLA ZÁVODU

1. STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

Adidas - Continental Beskydská sedmička (dále jen B7) – je eXtrémní přechod Beskyd Javorový - Javorník a má statut Otevřeného Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic (dále jen M ČR).

2. POŘADATEL

Závod B7 pořádá SK K2 o.s., IČO: 22691600, sídlo: Palkovice 158, Palkovice pod křídly České asociace eXtrémních sportů (dále jen ČAES).

3. DATUM KONÁNÍ

4. – 6. září 2015

4. MÍSTO AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ

Sál Kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí, pátek 4. září 2015 od 12 do 21 hod

5. MÍSTO STARTU

Třinec, Náměstí Svobody, pátek 4. září 2015 ve 22 hod

6. CÍL

Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru, sobota 5. září až neděle 6. září 2015

7. KATEGORIE

7a) tým je dvojice nebo trojice závodníků libovolně složen dle pohlaví, věku a výkonnosti, přičemž v týmu je vždy minimálně jedna plnoletá osoba, která je zároveň kapitánem týmu;

7b) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:

a) základní kategorie SPORT nebo HOBBY

b) věková kategorie do 40 let, od 40 do 50 let, nad 50 let

c) složení týmu dle pohlaví – MUŽI, ŽENY, MIX

7c) kategorie SPORT je vyhlášena jako Otevřené M ČR v horském maratonu dvojic a je povinná pro sportovce, kteří jsou registrováni ve sportovních klubech a svazech vedenými pod ČUS jako je např. Adventure Race, MTB, Cyklistika, Triatlon, Orientační Běh, Atletika, Gymnastika, Plavání, Hokej, Fotbal, Ragby, Florbal, Házená, Košíková, Veslovaní, Kulturistika a jiné;

7d) kategorie HOBBY je určena pro širokou hobby sportovní i laickou veřejnost. Závodníci, kteří se přihlásí do kategorie HOBBY nesmí být registrováni v žádných sportovních klubech a svazech (viz. bod 7c) a jejich výkonnost by měla této kategorii čestně odpovídat(např. pokud se závodník účastní pravidelně jiných výkonnostních soutěží s výraznějšími výsledky, měl by se registrovat do kategorie SPORT a měřit tak své síly se sobě rovnými);

7e) závodníci, kteří v předchozím ročníku závodu B7 dokončili celou nezkrácenou trasu kategorie HOBBY s časem pod 15 hodin včetně, budou automaticky zařazeni do kategorie SPORT (v případě, že se v aktuálním roce registrovali opět do kategorie HOBBY);

7f) týmy, jejichž členem je závodník odpovídající podmínkám uvedených v bodě 7c) mohou startovat pouze v kategorii SPORT;

7g) tříčlenné týmy mohou startovat POUZE V KATEGORII HOBBY (v kategorii SPORT mohou startovat pouze dvoučlenné týmy – podmínka statutu Otevřeného M ČR);

7h) týmy se řadí do své věkové kategorie podle nejstaršího člena v týmu s datem narození, a to k datu startu přesně;

8. VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL

Proběhne ve Frenštátě pod Radhoštěm, na náměstí Míru v neděli 6. září 2015 od 11 hodin.
Během slavnostního ceremoniálu jsou vyhlašování:

8a) ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR, tedy první 3 dvojice v absolutním pořadí kategorie SPORT a to bez rozdílu státní příslušnosti a pohlaví;

8b) MISTŘI ČR - tedy první 3 české týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT a to bez rozdílu pohlaví. Českým týmem se rozumí tým, kde oba členové jsou české státní příslušnosti;

8c) Vítězové jednotlivých kategorií, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie;

8d) Dekorovány budou také 3 nejrychlejší ženy závodu;

Je povinností umístěných týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.

9. UBYTOVÁNÍ

Je zajištěno bezplatně v tělocvičně v ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm ve vlastním vybavení (spacák, karimatka) ze soboty 5. září do neděle 6. září 2015.

10. OBČERSTVENÍ

Během závodu je pro závodníky zajištěna 2x polévka (Ostravice, Pustevny), další možnost pak na občerstvovacích stanicích během závodu. Gastrozóny budou po závodě umístěny ve Frenštátě p. R.na náměstí Míru a u ZŠ Tyršova .

11. REGISTRACE DO ZÁVODU

11a) hlavní registrace do závodu probíhá v období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015. Závodník registrovaný v tomto období má nárok na závodní tričko v rámci startovného. V případě, že po uplynutí této doby budou k dispozici volná místa, může pořadatel vyhlásit druhou vlnu registrací, a to v termínu od 1. 6. 2015 do 20. 8. 2015. Ve druhé vlně nemá závodník nárok na závodní tričko;

11b) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.beskydskasedmicka.cz nebo pomocí registračního formuláře na stránkách www.centrumbazalka.cz, www.safrandetem.cz a www.pecovatelstvi-dotek.cz v rámci podpory neziskových organizací pečujících nejen o zdravotně postižené děti (více informací o podpoře těchto neziskových organizací najdete na webu www.kazdymetrpomaha.cz );

11c) Registrační formuláře se spustí 1. 1. 2015 v 0:00 hodin a vypnou se po vyčerpání celkového limitu 3000 závodníků, který je rozdělen takto:

a) STANDARDNÍ REGISTRACE – 1650 míst

b) registrace v rámci podpory neziskových organizací:

- ŠAFRÁN DĚTEM 300 míst
- CENTRUM BAZALKA 300 míst
- PEČOVATELSTVÍ DOTEK 300 míst

c) zbývající místa jsou vyhrazena pro PŘEDPLACENÉ REGISTRACE, které byly prodány v rámci emise VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH CERTIFIKÁTŮ.

11d) vypnutí registračních formulářů probíhá nezávisle pro každou variantu registrace zvlášť. Tedy, pokud dojde k vyčerpání limitu pro standardní registraci, ale budou ještě volná místa v rámci podpory neziskových organizací, pak bude možné se do závodu přihlásit pouze přes formuláře, které jsou umístěny na uvedených stránkách organizací (viz. 3b)

11e) Startovné do závodu ADIDAS – CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015:

a) STANDARDNÍ REGISTRACE přes registrační formulář na stránce www.beskydskasedmicka.cz v termínu od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 stojí 790,- Kč/osoba;

b) REGISTRACE V RÁMCI PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (viz. bod 11c/b) v termínu od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 v ceně 1100,- Kč/osoba;

c) Startovné v období od 1. 6. 2015 do 23. 8. 2015 (druhá vlna registrace bez nároku na tričko) je o 100,- Kč vyšší;

11 f) registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, tj. po spárování variabilního symbolu platby s rodným číslem kapitána týmu. (v seznamu registrací - pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO);

11 g) lhůta pro zaplacení startovného v prvním období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 je přesně 30 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 1 měsíce. (když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení);

11 h) lhůta pro zaplacení startovného v období od 1. 6. 2015 do 23. 8. 2015 je přesně 5 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 5 dnů. (když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení);

11 i) každý zájemce o účast v závodě má v daném období celkem 3 pokusy o registraci do závodu;

11 j) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. předčasné naplnění limitu závodníků, zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);

11 k) zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým, k čemuž slouží především kategorie PRODÁM/KOUPÍM v diskusním fóru závodu B7;

11 l) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

12. REGISTRACE POMOCÍ VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH KÓDŮ

12 a) registrace probíhá zadáním kódu, který je uveden na certifikátu, který bylo možno zakoupit v rámci vánočního prodeje. Tento kód je nutné zadat do příslušného pole v registračním formuláři na stránce www.beskydskasedmicka.cz ;

12 b) držitel dárkového certifikátu má předplaceny a rezervovány 2 startovní místa (pro dvě osoby). Po provedení registrace za použití dárkového kódu se tým uloží rovnou jako zaplacený a svítí ve startovní listině zeleně;

12 c) v případě, že držitel dárkového certifikátu chce zaregistrovat 3členný tým, pak se mu po vyplnění registračního formuláře za použití dárkového kódu vygeneruje žádost o doplatek startovného za třetího člena týmu. Takto registrovaný tým až do spárování platby za třetího člena nebude ve startovní listině označen jako zaplacený (zelené označení);

12 d) registrace třetího člena týmu NENÍ dárkovým certifikátem garantována a v případě, že bude limit závodu vyčerpán, bude držiteli certifikátu umožněna pouze registrace předplacených míst;

12 e) držitel dárkového certifikátu může provést registraci do závodu kdykoliv v termínu od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 (první vlna s nárokem na tričko). Registraci může provést i v případě, že bude již registrační formulář vypnut z důvodu naplnění limitu závodu. (V případě vypnutí registračního formuláře bude ponechána možnost registrace pomocí dárkového kódu);

12 f) kód z dárkového certifikátu lze použít pro registraci pouze jednou. V případě nestandardních situací kontaktujte registrační oddělení;

13. ZMĚNY V REGISTRACÍCH

13 a) všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, mohou provádět změny v registraci týmu. Tyto změny jsou prováděny samoobslužně pomocí změnových formulářů na internetových stránkách závodu. Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího člena v týmu

b) chci přidat třetího člena do týmu

c) chci smazat třetího člena z týmu

d) chci přeřadit tým do jiné kategorie;

13 b) všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je nutné tuto změnu řešit s pořadateli, a to na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., stejně jako případné nestandardní situace;

13 c) v případě prodeje týmu (registrace v závodě), musí nový tým, který registraci od někoho kupuje, spolu s původním kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a po ověření jejich vzájemné vůle prodat/koupit provedeme patřičnou změnu v registraci.

13 d) V TERMÍNU OD 24. 8. 2015 DO STARTU ZÁVODU JSOU VEŠKERÉ ZMĚNY V REGISTRACÍCH PROVEDENY POUZE PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200,- Kč a to za každou provedenou změnu. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově; Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

13 e) termín pro změny velikostí triček, na které mají závodníci v rámci první registrační vlny nárok je do 31. 5. 2015. Po tomto datu již nebude možné změnit velikost trička i v případě, že dojde ke změně člena týmu, dokoupení třetího člena týmu (pokud v té době budou ještě volná místa) nebo v případě prodeje celého týmu.

1. OBECNÁ PRAVIDLA

1a) B7 je eXtrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let. Jedná se o závod dvojic, v každém týmu musí být vždy min. jedna osoba starší 18 let, která přebírá plnou odpovědnost za nezletilého závodníka (osoba mladší 18 let musí navíc při akreditaci odevzdat písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce);

1b) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA zúčastnit, netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním a bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku;

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa k pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu;

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

f) byl seznámen s pravidly závodu a je informován o bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách soutěže;

h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

i) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

j) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele;

1c) závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) - VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL

1d) Závodník je povinen poskytnout první pomoci zraněnému závodníkovi;

1e) závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play;

1f) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;

1g) každý závodník má právo na převoz zavazadel z Frýdlantu n. O. do Frenštátu p. R. Zavazadlo bude uschováno v pytli, které pořadatel závodu k tomuto účelu určil, ten bude označen číslem závodníka a zpět mu bude zavazadlo vydáno na základě čísla v ZŠ Tyršova ve Frenštátě p. R. Upozorňujeme, že zavazadla budou převážena nákladním autem, proto není možno v zavazadlech nechávat elektroniku a jiné hodnotné věci;

1h) Každý závodník má právo na bezplatný nocleh v tělocvičně ZŠ Tyršova ve Frenštátě p. R.;

1i) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.beskydskasedmicka.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu B7, tj. registrovaným ID čipem s barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné);

1j) Všichni účastníci závodu ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 jsou prostřednictvím "amatérského členství" v ČAES pojištěni v rámci základního (úrazového) pojištění sportovce pro organizované sportovní akce "turistika v nenáročném terénu do 3000 m.n.m.", "horský běh", "náročná turistika v horském terénu do 5000 m.n.m.", které pořadatelé B7 připravili ve spolupráci s ČAES;

Amatérské členství v ČAES vzniká registrací závodníka do závodu, je pro všechny závodníky bez rozdílu (HOBBY i SPORT). Závodníci nehradí žádné členské poplatky ve prospěch ČAES – tyto hradí pořadatel B7.

“Amatérské členství” opravňuje HOBBY závodníky k účasti v kategorii HOBBY. Zájemci o standardní členství se mohou registrovat u ČAES elektronickým formulářem na webu ČAES.

V případě standardního členství u ČAES má závodník již povinnost startovat v kategorii SPORT. Pojištění se vztahuje na všechny závodníky bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Více informací o pojištění si můžete stáhnout zde: pojistne_podminky_urazoveho_pojisteni_VZP.pdf a pojistna_smlouva_CAES_B7.pdf

Závodník, který si vysloveně nepřeje a nesouhlasí s nabízeným pojištěním prostřednictvím "amatérského členství", pošle registračnímu oddělení v odpovědi na potvrzující e-mail informaci "NESOUHLASÍM S AMATÉRSKÝM ČLENSTVÍM U ČAES"

1k) Závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

2. ZÁVODNÍ TÝMY – KATEGORIE (viz Propozice bod 7)

2a) tým je dvojice nebo trojice závodníků libovolně složen dle pohlaví, věku a výkonnosti, přičemž v týmu je vždy minimálně jedna plnoletá osoba, která je zároveň kapitánem týmu;

2b) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:

a) základní kategorie SPORT nebo HOBBY

b) věková kategorie do 40 let, od 40 do 50 let, nad 50 let

c) složení týmu dle pohlaví – MUŽI, ŽENY, MIX

3. PRAVIDLA AKREDITACE

Všichni členové závodního týmu musí být osobně přítomni při akreditaci do závodu. Během této akreditace probíhá kontrola "face to face", závodníkům je na ruku pořadatelem připevněn ID pásek s číslem a probíhá kontrolní sejmutí čipu u smileboxu.

NELZE PROVÉST AKREDITACI TÝMU, aniž by některý z jeho členů nebyl v danou chvíli přítomen. Nebudou udělovány žádné výjimky a pořadatelé nebudou reagovat na prosby a nátlak závodníků žádajících udělení výjimky v den závodu.

3a) Závodníci obdrží během akreditace do závodu:

a) ID čip (elektronické měřící zařízení), který bude nedílnou součástí ID pásky – náramku. Každý člen týmu dostane během akreditace do závodu čipové zařízení pro elektronické měření oproti vratné záloze 100,- Kč v cíli - tedy dvoučlenné týmy 2 x 100,- Kč za dva čipy, tříčlenné 3 x 100,- Kč za tři čipy;

b) startovní číslo oproti vratné záloze 200,- Kč kus (tedy dvoučlenné týmy 2 x 200,- Kč za dvě čísla, tříčlenné 3 x 200,- Kč za tři čísla);

3b) pro platbu záloh za ID čip a startovní číslo budou akceptovány bankovky v nominálních hodnotách 100,- Kč a 200,- Kč. Mince ani bankovky vyšší hodnoty (např. 500, 1000, 2000, 5000) NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!!!!! Doporučujeme připravit si bankovky v nominální hodnotě na jednu osobu týmu, tedy 200,- + 100,- Kč (záloha za startovní číslo a ID čip);

3c) závodník zodpovídá za nepoškození ID pásku a ID čipu. V případě poškození či roztržení pásku čipu je toto nutno neprodleně řešit na nejbližší kontrole s pořadatelem, jinak hrozí celému týmu diskvalifikace, ztráta ID čipu znamená diskvalifikaci týmu;

4. START ZÁVODU

4a) Start závodu na náměstí Svobody v Třinci probíhá tak, že první startují všechny závodní týmy kategorie SPORT a za nimi pak startují všechny týmy kategorie HOBBY (na startu budou kategorie odděleny zábranami a plotem);

5. PRŮBĚH ZÁVODU, TÝMY NA TRATI

5a) tým vychází pešky z místa startu, do cíle musí dojít přes kontrolní vrcholy ve stanoveném časovém limitu 30 hodin! Tým musí využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu;

5b) trasa B7 vede přes hlavní vrcholy Beskyd. Beskydské vrcholy jsou seřazeny takto: Malý Javorový 945m, Velký Javorový 1 031m, Ropice 1 082m, Travný 1 203m (POUZE SPORT), Lysá Hora 1 324m, Smrk 1 276m, Čertův mlýn 1 205m, Tanečnica 1 084m, Radhošt 1 129m, Velký Javorník 918m;

5c) tým postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy B7, k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzolu, kompas nebo GPS navigaci;

5d) týmy nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené prostory. Vyhrazeným prostorem pro podporu týmu jsou vždy spodní stanice (depa), a to vždy v rozmezí 100 m před stanicí a 200 m za stanicí. JAKÁKOLIV pomoc týmu nebo jednomu z členů týmu mimo uvedený vyhrazený prostor je trestána diskvalifikací celého týmu. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné závodníkovi poskytnout první pomoc;

5e) rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídla a spánku si volí členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace;

5f) každý závodník má v průběhu závodu možnost využít sedmi občerstvovacích stanic. Na Ostravici a na Pustevnách má nárok na polévku. Polévky budou vydány všem členům týmu najednou oproti stravence. Pokud si tým neodebere polévku na určeném stanovišti, polévka propadá. Nelze např. na Pustevnách nárokovat polévku z Ostravice a opačně.

5g) každý člen týmu musí mít po celý závod u sebe povinnou výbavu účastníka závodu a viditelně umístěné startovní číslo. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové a skryté kontroly během závodu. Absence, případně nekompletnost povinné výbavy znamená diskvalifikaci celého týmu;

5h) je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdecký kůň, osel, mula, mezek, a jiné dopravní prostředky);

6. KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ:

6a) všichni členové závodního týmu se musí na trase pohybovat tak, aby mezi členy týmu nevznikaly rozestupy. Musejí tedy procházet trasu a jednotlivá kontrolní stanoviště společně;

6b) všechny týmy musí projít na trase B7 všemi kontrolními stanovišti s elektronickým snímacím zařízením, přičemž:

a) musí projít elektronicky měřenou kontrolou společně ve stejnou chvíli v maximálním rozestupu 1 minuty. Rozhodující bude časový rozestup mezi zaznamenáním jednotlivých ID čipů členů týmu;

b) týmy, u kterých členové nesplní výše zmíněnou podmínku (bod 6 b/a) a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány;

c) jako platné změření čipu závodníka je považováno první zachycení čipu měřícím zařízením (pokud závodník nechá čip změřit opakovaně, do výsledků se započte pouze jeho první změřený údaj). Platné změření je potvrzeno zeleným světlem, které je doplněno o akustický signál-je na závodnících, aby si zrakem (rozsvícení zelené žárovky) a sluchem (pípnutí) kontrolovali sejmutí čipu na měřící kontrole. Při pochybnosti možno proces sejmutí čipu zopakovat;

d) pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas celého závodního týmu, který je stanoven zápisem času posledního člena v týmu, který projde danou kontrolou;

e) na Pustevnách je na rozhodnutí týmu, zda půjde zkrácenou trasu (SHORT) nebo plnou (FULL) podle svých aktuálních sil a možností. Ve výsledkové listině jsou pak týmy zařazeny následovně - nejprve týmy, které mají plnou trasu (FULL) a pak týmy, které využily zkratku (SHORT);

6c) je zakázána jakákoliv spolupráce týmů za účelem dojít do cíle společně a dělit se tak o získanou pozici. Toto platí pro kategorii SPORT i HOBBY;

6d) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků-náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, blesky, útok šelmy a podobně). V takovém případě bude toto závodníkům oznámeno na občerstvovacích stanicích a závodníci budou v závodě zastaveni.

6e) tým, který nestihne projít kontrolním stanovištěm v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě.

7. POVINNÁ VÝBAVA

7a) každý závodník v týmu musí mít u sebe:

a) na startu závodu plně nabitý a funkční telefon (doporučeno ve vypnutém stavu kvůli úspoře baterií-během závodu není možno telefony dobíjet např. na občerstvovacích stanicích) a nepromokavý obal na telefon (nejlepší je kondom);

b) náhradní čelovka 1 kus na osobu! (tedy každý závodník musí mít 1 ks čelovku a 1ks náhradní čelovku = 2 čelovky);

c) NRC alufolie (zabraňuje podchlazení);

d) pytlík na odpadky;

e) mít u sebe průkaz totožnosti (OP, kartičku ZP, ŘP) ;

7b) závodník nesmí věci z povinné výbavy po případném použití zahazovat a musí je mít u sebe v batohu

8. DOPORUČENÁ VÝBAVA

Pořadateli doporučenou výbavou závodníka je:

a) vazelína a náhradní ponožky!!! Velmi důležité! (40% lidí, kteří nedojdou do cíle, doplácí převážně na rozedřený rozkrok a prsty na nohou, přitom stačí si jen dobře namazat nohy vazelínou, ostříhat nehty a máte klid);

b) aktivován Roaming, neboť na hřebenech Beskyd jsou místa, kde je slabý signál českých operátorů a naskakují polské a slovenské sítě;
c) mít v týmu kombinaci dvou mobilních operátorů (O2 + Vodafone či T-mobile, posledně jmenovaný je na tom asi nejhůře se signálem);

d) náhradní baterie do čelovek (nepoužívejte dobíjecí, ale kvalitní jednorázové – alkalické, někteří půjdete 2 noci);

e) náplasti na puchýře (hooodně moc);

f) elastické obinadlo;

g) finanční hotovost na jídlo a případný taxík;

9. OSTATNÍ - PROTESTY

9a) protest lze podat hlavnímu rozhodčímu do 60 minut od vyvěšení neoficiální výsledkové listiny (ve stanu pořadatelského štábu na náměstí ve Frenštátu p. R, případně telefonicky); 

9b) protesty se podávají s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

9c) poplatek je při uznání protestu vrácen;

9d) v případě zamítnutí protestu (neoprávněný protest) se poplatek 200,- Kč nevrací;

9e) lhůta pro vyjádření k protestu je 60 minut od podání protestu;

VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES (Česká asociace extrémních sportů)

 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

adidas      conti
PARTNEŘI
msk frenstat trinec istyle DACIA RENAULTemos gp bateries leki nutrend tekoo radegast lesy lesy DIETRICH-LOGISTICfrydek Frýdlant nad Ostravicí Kulturní Centrum ve Frýdlantu nad Ostravicíostravice palkovice Morávka Čeladnáopavanet caes tiskarnaklein tiskarnakleinibs bazalka safran Pečovatelství dotek CENTRUM KAŇKA CSS TAU TURIEhs web skola reka in kct fincentrum shokart THERAPON GASTROPOHORSKÁ JEDNOTA RADHOŠŤ

 

VEDENÍ ZÁVODU

Libor Uher
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina Filipová
organizace závodu, realizační tým
+420 604 603 222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REGISTRACE

Tomáš Janeček
grafika, web, technik, registrace
+420 777 712 747
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ZÁVOD POŘÁDÁ

SK K2 o.s., Libor Uher ve spolupráci s ČAES - Česká asociace extrémních sportů

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · www.beskydskasedmicka.cz