logo B7 MENUMENU

Letošní sbírka pro Kaňku. Přiblížíme se loňskému rekordu?K Beskydské sedmičce neodmyslitelně patří charita a solidarita, která je rok od roku větší a větší a díky tomu se k potřebným organizacím dostanou rekordní částky.

Ostatně čísla mluví za vše. V roce 2021 závodníci, fanoušci i organizátoři v rámci akce Každý metr pomáhá naházeli do kasiček na frenštátském náměstí 270 tisíc korun a zdálo se, že taková suma nemůže být překonána. Uběhl pouze jeden rok a nestačili jsme zírat. Pro Centrum Bazalka se vybralo dokonce 340 tisíc korun. „Výtěžek z B7 2022 byl pro nás všechny obrovským překvapením,” vzpomíná dnes na loňské milé překvapení Martina Koudelková z Centra Bazalka, které poskytuje komplexní služby pro děti, mládež a mladé dospělé s kombinovaným postižením a nebo poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací. A na co nakonec všichni dárci přispěli? „Rozhodli jsme se, že výtěžek využijeme k zakoupení nového vozidla, které budeme používat v našem novém Domově pro osoby se zdravotním postižením, který jsme dostavěli v květnu letošního roku,” prozradila Martina Koudelková.

14. ročník Beskydské sedmičky 2023 podpoří akcí Každý metr pomáhá Centrum Kaňka z Tábora, zařízení komplexně pečující o děti s postižením a jejich rodiny. Zapečetěné kasičky v cílově K2 i v organizátorském stanu jsou již připraveny a my věříme, že se je podaří opět naplnit až po okraj. Vždyť každá koruna pomáhá :)