logo B7 MENUMENU

POZDRAV DO NEBE PRO KARLA LOPRAISE UŽ TUTO SOBOTU 22. 1. 2022

― Článek k B7 2022Dámy a pánové, milí přátelé a kamarádi, všichni, kdo jste měli Karla rádi a chcete na něj společně zavzpomínat,

chtěli bychom Vás tímto informovat o změně termínu konání akce POZDRAV DO NEBE PRO KARLA LOPRAISE, která se přesouvá z původně avizované neděle 23.1.2022 na sobotu 22.1.2022 od 13 do 15 hodin. Místo konání zůstává stejné, tedy náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Termín a čas smutečního obřadu na městském hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm zůstává
 stejný, sobota 22. 1. 2022. Široká veřejnost se může rozloučit, položit květiny a podepsat kondolenční knihu ve smuteční síni v době od 8.30 do 10.30 hodin.

Prosíme všechny o dodržování stanovených pravidel a nařízení, dále pak pokynů týkajících se dopravní situace, organizace smutečního obřadu, o trpělivost a shovívavost.

V době od 11 do 12 h bude smuteční síň přístupná pouze pro rodinu.  Veřejnost bude moci sledovat živý přenos smutečního obřadu na velkoplošných obrazovkách umístěných před obřadní síní. Zároveň žádáme zdvořile zástupce médií i ostatní zúčastněné, aby si ze smutečního obřadu přenášeného TV Beskyd nepořizovali žádné audio či video záznamy. TV Beskyd poskytne požadovaný materiál dalším médiím na vyžádání. 

Níže naleznete mapku s řešením dopravní situace v blízkosti městského hřbitova v den pohřbu s vyznačenými plochami pro parkování. Veřejnost může k parkování zdarma v tento den využít také škvárovou plochu v centru města naproti prodejně Albert na ul. Rožnovská. Docházková vzdálenost k městskému hřbitovu je cca 25 minut.