27. – 29. 8. 2021
Koňská mast BESKYDSKÁ SEDMIČKA
MENUMENU
           

Otázky a odpovědi + příklady pojistného plnění


fincentrum
beskydska7@fincentrum.com

metlife

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ
PŘI HLÁŠENÍ ÚRAZU
JE SPRÁVNĚ DEFINOVAT,
JAK DOŠLO K ÚRAZU!

PORADCI FINCENTRA

Severní Morava:

Andreas Andronikidis
T: 605 265 654
Ing. Vladimíra Tomanová
T: 724 303 032
Mgr. Karin Macková
T: 775 992 755

Jižní Morava:

RNDr. Aleš Mergl
T: 608 629 460
Ing. Petr Wajda
T: 724 358 844

Vysočina:

Ing. Martin Semotán
T: 608 443 878

Praha a Střední Čechy:

Ing. Michal Stroukal
T: 608 027 004

Východní Čechy:

Blanka Kultová
T: 725 089 836

Severní Čechy:

Markéta Herynková
T: 777003567

Jižní a Západní Čechy:

Ing. Jakub Pecha
T: 608 722 611

fin_best

Jaká je platnost pojištění?

Pojištění začíná začátkem závodu a končí v okamžiku dřívější z událostí:

a. Pojištěný dokončí závod (doběhne do organizátory označeného cíle);
b. Uplyne maximální doba určená organizátory pro absolvování závodu; nebo
c. Pojištěný ze závodu odstoupí, tzn. z jeho jednání je zřejmé, že už v závodu nepokračuje

 

Může být pojištěn i závodník jiné národnosti než české?

Ano, může.

 

Může být pojištěný i profesionální sportovec?

Ano, může.

Jakým způsobem je hlášena pojistná událost?

Poradci Fincentra Vám pomohou s hlášením pojistné události. Neváhejte se obrátit na kontaktní osoby Fincentra zodpovědné za jednotlivé regiony (viz. zápatí této stránky). Případně kontaktujte Fincentrum na zelené lince 800 99 00 99. Můžete se také obrátit přímo na pojistitele, a to prostřednictvím e-mailové adresy jirina.kalabkova@metlife.cz. Paní Jiřina Kalábková je kontaktní osobou pro řešení pojistných událostí.

 

Příklad pojistného plnění 1

Ztráta jednoho zubu:

– 500 Kč pojistného plnění z rizika Trvalých následků úrazu (Varianta A) nebo 1 000 Kč (Varianta B)

– Pojistné plnění je vypočteno jako násobek pojistné částky 100 000 Kč (Varianta A) nebo 200 000 Kč (Varianta B) a procenta poškození stanoveného Oceňovací tabulkou, která je součástí pojistných podmínek (0,5 %)

Poznámka: jedná se pouze o příklady pojistného plnění, každá pojistná událost je vždy posouzena a ohodnocena individuálně.

 

Příklad pojistného plnění 2

Zlomenina vnitřního kotníku:

– 2 000 Kč pojistného plnění z pojistného rizika Zlomeniny a popáleniny + 300 Kč za každý jeden den nezbytné léčby (Varianta A), max. 21 000 Kč za 70 dní léčby

nebo

– 4 000 Kč + 600 Kč za každý jeden den nezbytné léčby (Varianta B), max. 42 000 Kč za 70 dní léčby

– + v případě nutné hospitalizace 300 Kč (Varianta A)/ 600 Kč (Varianta B) za každý jeden den hospitalizace

– Pojistné plnění z rizika Zlomeniny a popáleniny je vypočteno jako násobek pojistné částky 20 000 Kč (Varianta A) nebo 40 000 Kč (Varianta B) a procenta poškození stanoveného Oceňovací tabulkou, která je součástí pojistných podmínek (jednoduchá neotevřená zlomenina vnitřního kotníku = 10 %)

– Pojistné plnění z rizika Denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu bude vypočteno jako násobek pojistné částky 300 Kč (Varianta A) nebo 600 Kč (Varianta B) a skutečného počtu dní léčení, max. však 70 dní (viz Oceňovací tabulky a položka Zlomenina vnitřního kotníku, doba léčení max. 70 dní)

Poznámka: jedná se pouze o příklady pojistného plnění, každá pojistná událost je vždy posouzena a ohodnocena individuálně.

 

INFORMACE O ÚRAZOVÉM PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO ZÁVODNÍKY B7

varianta_a

varianta_b