30. 8. – 1. 9. 2019
RENAULT – KILPI BESKYDSKÁ SEDMIČKA
MENUMENU

Do startu B7 2019 zbývá:

Dny
Hodiny
Minuty
Sekundy

Propozice závodu


1. STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

Renault – Continental Beskydská sedmička (dále jen B7) – je extrémní přechod Beskyd Javorový – Javorník a má statut Otevřeného Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic (dále jen M ČR)

 

2. POŘADATEL

Závod B7 pořádá SK K2 z.s., IČO: 22691600, sídlo: Palkovice 158, Palkovice.

 

3. DATUM KONÁNÍ

31. srpna – 2. září 2018

 

4. MÍSTO AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ

Třinec, hala Správy tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (dále jen STaRS), Tyršova 275, v pátek 31. srpna 2018 od 12:00 do 21:00 hod

 

5. MÍSTO STARTU

Třinec, Atletický stadion (areál STaRS), pátek 31. srpna 2018 ve 22:00 hod

 

6. CÍL

Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru, sobota 1. září až neděle 2. září 2018

 

7. KATEGORIE

7a) tým je dvojice nebo trojice závodníků libovolně složen dle pohlaví a věku a výkonnosti, přičemž všichni členové v týmu musí být plnoletí (v den startu závodu tj. 31. srpna 2018 musí mít účastník 18 let);

7b) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:

a) základní kategorie LONG nebo SHORT
b) věková kategorie do 35 let, od 35 do 50 let, nad 50 let (týmy se řadí do své věkové kategorie podle nejstaršího člena v týmu s datem narození, a to k datu startu přesně);
c) složení týmu dle pohlaví – MUŽI, ŽENY, MIX

7c) kategorie LONG je vyhlášena jako Otevřené M ČR v horském maratonu dvojic a je povinná pro sportovce, kteří jsou registrováni a stále aktivní ve sportovních klubech a svazech;

7d) Zařazení do kategorie LONG je dále povinné pro:

-všechny závodníky, kteří v předchozích třech ročnících (2017, 2016, 2015) dokončili závod v kategorii LONG pod 16 hodin (čas v cíli 16:00 hod a méně)

-všechny medailisty v kategorii SHORT z předchozích třech ročníků (2017, 2016, 2015)

-všechny závodníky, kteří v předchozích třech ročnících (2017, 2016, 2015) dokončili nezkrácenou trasu kategorie SHORT s časem pod 15 hodin (čas v cíli 15:00 hod a méně)

7e) tým, jehož členem je závodník odpovídající podmínkám uvedených v bodě 7d), může startovat pouze v kategorii LONG;

7f) kategorie SHORT je určena pro ostatní sportovní nadšence sportující na rekreační úrovni a jejich výkonnost by měla této kategorii čestně odpovídat. Pokud se závodník účastní pravidelně vytrvalostních závodů, trailových běhů a podobných výkonnostních soutěží s výraznějšími výsledky, předpokládá se jeho registrace do kategorie LONG, kde měří své síly se sobě rovnými dle nepsaných pravidel fair-play;

7g) tříčlenné týmy mohou startovat pouze v kategorii SHORT (v kategorii LONG mohou startovat pouze dvoučlenné týmy – podmínka statutu Otevřeného M ČR);

7h) pro závodníky ročník narození 1958 a starší neplatí bod 7d

8. VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL

Proběhne ve Frenštátě pod Radhoštěm, na náměstí Míru v neděli 2. září 2018 od 10:30.
Během slavnostního ceremoniálu jsou vyhlašování:

8a) ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR – tedy první 3 dvojice v absolutním pořadí kategorie LONG a to bez rozdílu státní příslušnosti a pohlaví;

8b) MISTŘI ČR – tedy první 3 české týmy v absolutním pořadí kategorie LONG a to bez rozdílu pohlaví. Českým týmem se rozumí tým, kde oba členové jsou české státní příslušnosti;

8c) Vítězové jednotlivých kategorií, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie;

8d) Dekorovány budou také 3 nejrychlejší ženy závodu;

Je povinností umístěných týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.

 

9. UBYTOVÁNÍ

Je zajištěno bezplatně v tělocvičně v ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm ve vlastním vybavení (spacák, karimatka) ze soboty 1. září do neděle 2. září 2018.

10. OBČERSTVENÍ

Během závodu je pro závodníky zajištěna 2x polévka (Areál Na Pile Ostravice, Pustevny), další možnost pak na občerstvovacích stanicích během závodu. Gastrozóny budou po závodě umístěny ve Frenštátě p. R.na náměstí Míru a u ZŠ Tyršova.

 

11. REGISTRACE DO ZÁVODU

11a) hlavní registrace do závodu probíhá v období od 7. 1. 2018 do 31. 5. 2018. Závodník registrovaný v tomto období má nárok na závodní tričko v rámci startovného. V případě, že po uplynutí této doby budou k dispozici volná místa, může pořadatel vyhlásit druhou vlnu registrací, a to v termínu od 1. 6. 2018 do 19. 8. 2018. Ve druhé vlně nemá závodník nárok na závodní tričko;

11b) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.beskydskasedmicka.cz nebo pomocí
registračního formuláře na stránkách www.safrandetem.cz, www.centrumbazalka.cz, www.pecovatelstvi-dotek.cz, www.kanka.info a www.csstauturie.sk v rámci podpory neziskových organizací pečujících nejen o zdravotně postižené děti (více informací o podpoře těchto neziskových organizací najdete na webu www.kazdymetrpomaha.cz );

11c) Registrační formuláře se spustí 7. 1. 2018 v 20:00 hodin a vypnou se po vyčerpání celkového limitu 3000 závodníků, který je rozdělen takto:

a) Vánoční certifikáty 200 ks

b) všechny registrace jsou rozděleny v rámci podpory neziskových organizací:
ŠAFRÁN DĚTEM
CENTRUM BAZALKA
PEČOVATELSTVÍ DOTEK
KAŇKA
TAU TURIE

11d) Vypnutí registračních formulářů probíhá nezávisle pro každou variantu registrace zvlášť.

a) Registrace od 7. 1. 2018 do 31. 5. 2018 cena 1250,- Kč/osoba; vše v rámci podpory neziskových organizací
c) Startovné v období od 1. 6. 2018 do 19. 8. 2018 (druhá vlna registrace bez nároku na tričko) je o 100,- Kč vyšší, tj. 1350,- Kč/osoba;

11f) registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, tj. po spárování variabilního symbolu platby s rodným číslem kapitána týmu. (v seznamu registrací – pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO);

11g) lhůta pro zaplacení startovného v prvním období od 7. 1. 2018 do 31. 5. 2018 je přesně 30 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 1 měsíce, (když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení);

11h) lhůta pro zaplacení startovného v období od 1. 6. 2018 do 19. 8. 2018 je přesně 5 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 5 dnů, (když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od které běží daná lhůta pro zaplacení);

11i) každý zájemce o účast v závodě má v daném období celkem 3 pokusy o registraci do závodu;

11j) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. předčasné naplnění limitu závodníků, zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);

11k) zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým, k čemuž slouží NÁKUP/ PRODEJ/ ZMĚNY v diskusním fóru závodu B7;

11l) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

 

12. REGISTRACE POMOCÍ VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH KÓDŮ

12a) registrace probíhá zadáním kódu, který je uveden na certifikátu, který bylo možno zakoupit v rámci vánočního prodeje. Tento kód je nutné zadat do příslušného pole v registračním formuláři na stránce www.beskydskasedmicka.cz ;

12b) držitel dárkového certifikátu má předplaceny a rezervovány 2 startovní místa (pro dvě osoby). Po provedení registrace za použití dárkového kódu se tým uloží rovnou jako zaplacený a svítí ve startovní listině zeleně;

12c) v případě, že držitel dárkového certifikátu chce zaregistrovat 3členný tým, pak se mu po vyplnění registračního formuláře za použití dárkového kódu vygeneruje žádost o doplatek startovného za třetího člena týmu. Takto registrovaný tým až do spárování platby za třetího člena nebude ve startovní listině označen jako zaplacený (zelené označení);

12d) registrace třetího člena týmu NENÍ dárkovým certifikátem garantována a v případě, že bude limit závodu vyčerpán, bude držiteli certifikátu umožněna pouze registrace předplacených míst;

12e) držitel dárkového certifikátu může provést registraci do závodu kdykoliv v termínu od 7. 1. 2018 do 31. 5. 2018 (první vlna s nárokem na tričko). Registraci může provést i v případě, že bude již registrační formulář vypnut z důvodu naplnění limitu závodu. V případě vypnutí registračního formuláře bude ponechána možnost registrace pomocí dárkového kódu;

12f) kód z dárkového certifikátu lze použít pro registraci pouze jednou. V případě nestandardních situací kontaktujte registrační oddělení;

 

13. ZMĚNY V REGISTRACÍCH

13a) všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, mohou provádět změny v registraci týmu. Tyto změny jsou prováděny samoobslužně pomocí změnových formulářů na internetových stránkách závodu. Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího člena v týmu

b) chci přidat třetího člena do týmu

c) chci smazat třetího člena z týmu

d) chci přeřadit tým do jiné kategorie;

13b) všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je nutné tuto změnu řešit s pořadateli, a to na kontaktním e-mailu registrace@beskydskasedmicka.cz, stejně jako případné nestandardní situace;

13c) v případě prodeje týmu (registrace v závodě), musí nový tým, který registraci od někoho kupuje, spolu s původním kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na registrace@beskydskasedmicka.cz a po ověření jejich vzájemné vůle prodat/koupit provedeme patřičnou změnu v registraci.

13d) v termínu od 20. 8. 2018 do startu závodu jsou veškeré změny v registracích provedeny pouze PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200,- Kč a to za každou provedenou změnu. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově; Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

13e) termín pro změny velikostí triček, na které mají závodníci v rámci první registrační vlny nárok je do 31. 5. 2018. Po tomto datu již nebude možné změnit velikost trička ani v případě, že dojde ke změně člena týmu, dokoupení třetího člena týmu (pokud v té době budou ještě volná místa) nebo v případě prodeje celého týmu.