logo B7 MENUMENU

Úspěšná sbírka Každý metr pomáhá

― Článek k B7 2016Odpečetění sbírkové pokladničky Každý metr pomáhá. Jak to celé dopadlo? Úžasně! Letos přispěli účastníci Beskydské sedmičky a Institut Bazální Stimulace centru sociálních služeb Tau Turie částkou přesahující 74 000 Kč  (47 422  Kč + šek 1000€)!

Poděkování ředitelky Centra sociálních služeb Tau Turie

Centrum sociálnych služieb TAU, v zastúpení poverenou riaditeľkou, Ing. Elenaou Bohdalovou chce vysloviť úprimné poďakovanie celému organizačnému týmu Beskydskej sedmičky. Byť účastný takej veľkej akcie je niečo výnimočné, až teraz mi to všetko dochádza. Som veľmi rada, že som mohla byť pri tom, priamo v cieli, podať ruku výnimočným, vytrvalým ľuďom, ktorí zvládli trasu B7.  O to viac si vážim každú jednu korunu vhodenú do zbierky na K2. Ste úžasní, nabili ste ma pozitívnymi emóciami, a navyše ste prispeli obrovskou sumou, sumou 47.422,- Kč na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v CSS TAU. Môžete si byť istí, že koruny nájdu svoje využitie a uľahčia život 96 zdravotne znevýhodneným ženám či už pri práci v dielňach alebo pri osamostatňovaní sa vo svojom živote.

IMG_8386

Srdečné poďakovanie posielam Liborovi Uherovi, je to človek s veľkým srdcom, neuveriteľne skromný, pracovitý a empatický. Prajem mu úspešnú expedíciu. Poďakovanie patrí aj PhDr. Karolíne Maloň Friedlovej, ktorá objavila náš potenciál a schopnosť vyrobiť šerpostuhy s keramickými srdcami, ba možno i viac… Ona i pán Uher nám dali pocit, že sme v niečom výnimoční, napriek svojmu handicapu. Vy všetci ste nás prijali takých, akí sme. Máme svoje silné i slabé miesta, máme svoj handicap, ale stali sme sa výnimoční vďaka Vášmu úspechu pokoriť B7, získať ocenenia, ktoré sme my vyrobili s láskou pre Vás. Touto cestou sa chcem poďakovať aj p. starostke mesta Frenštát pod Radhoštem za milé prijatie a pomoc.

Ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Ing. Elena Bohdalová
poverená riaditeľka CSS TAU

Centrum sociálnych služieb TAU
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poděkování ředitelky INSTITUTU Bazální stimulace

Vážení „sedmičkáři“, pořadatelé a diváci, srdečně  vám děkuji za finanční příspěvek, který jste vhodili do kasičky na vrcholu pyramidy v cíli závodu.  Díky vám se vybrala letos neuvěřitelná částka  47 422 Kč.  Zvláštní poděkování patří Liborovi Uhrovi, který přišel s myšlenkou charitativní akce „Každý metr pomáhá“.

Těšíme se na vás v září 2017 opět na pyramidě. Vaše příspěvky pomohou dětem v  Domově pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Na Bělince.

Moc vám za celý tým charitativní akce „Každý metr pomáhá“ a za Libora Uhra ještě jednou děkuji.

PhDr. Karolína Maloň Friedlová

ředitelka IBS

DSC_3371